Telefon
WhatsApp

Sağlık Sigortası

 • Sigorta Kategori : Konut - Sağlık
 • Sigorta Türü : Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası: İnsan hayatındaki en önemli miras sağlıktır. Sağlıklı bir birey olarak hayatınızı devam ettirebiliyorsanız dünyanın en şanslı insanısınız demektir. Bireylerin bazı durumlarda sağlıkları ile ilgili bir problemleri olduğunda daha önceden yaptıracakları sağlık sigortası tüm hastane masraflarını karşılar.

Sağlık Sigortası

İnsan hayatındaki en önemli miras sağlıktır. Sağlıklı bir birey olarak hayatınızı devam ettirebiliyorsanız dünyanın en şanslı insanısınız demektir. Bireylerin bazı durumlarda sağlıkları ile ilgili bir problemleri olduğunda daha önceden yaptıracakları sağlık sigortası tüm hastane masraflarını karşılar. Bireysel sağlık sigortası adı altında yaptığımız sigorta çeşidi kişilerin sağlıklarını garanti altına almak anlamını taşır. Türkiye genelinde HTC sigorta sağlığa çok önem veren bir şirkettir. Uzun yıllardır müşterilerinin iyiliğini düşünerek yoluna devam etmiştir.

Sağlığınız Kontrol Altında

Kişilerin aylık veya yıllık olarak ödeme yapmaları neticesinde sağlık sigortası fırsatından yararlanma hakları bulunur. Yararlandıkları sağlık sigortası hastalıkta, kazada ve ölümcül olabilecek rahatsızlıklarda kişilerin tedavi sürecinde maddi olarak masrafları öder. Geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız, hastalanmadan önce ileriyi düşünerek sağlık sigortanızı yaptırmalısınız. Antalya civarı HTC sigortanın sunduğu muhteşem fırsatları sizlere sunmaya devem etmektedir. Dilediğiniz doktor veya hastaneye başvurmak için asla düşünmeyin. Sağlık sigortanız sizi her yerde takip edecektir. Özel sağlık sigortası kapsamında yapılan bu uygulama yüzbinlerce kişinin sağlığını korumaktadır. Sizin ve ailenizin sağlığı önce sizi sonra bizi yakından ilgilendirir.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI

Sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları genel şartlarla beraber sigorta türüdür. Özel şartlar çerçevesinde poliçede yazılı meblağlara kadar karşılayan Özel Sağlık sigortası, sigortalılara hastane ve doktor seçme özgürlüğü tanır. Buradaki en önemli konu ihtiyaçlara  uygun ve doğru teminat kapsamı olan bir poliçenin seçilmiş olmasıdır.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASININ TEMİNATLARI

Özel Sağlık poliçelerinde 2 çeşit teminat bulunur.

1) Yatarak Tedavi Teminatı
2) Ayakta Tedavi Teminatı
Yatarak Tedavi Teminatları

Yatarak tedavi teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilen plan tablosuna göre hem hastanede yatılı tedaviyi gerektiren ameliyat ve koroner anjiyografi gibi harcamaları hem de kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve küçük müdahale gibi hastanede yatmayı gerektirmeyen tedavi harcamalarını, anlaşmalı kuruluşlarda limitsiz ve %100 karşılar. 

Yatarak Tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:

 • Ameliyatlar
 • Oda ve Yemek Masrafları
 • Refakatçi Masrafları
 • Ameliyatsız yatışlar
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri
 • Küçük Cerrahiler ve Tıbbi Gözlem
 • Mamografi ve PSA
 • Trafik Kazası sonucu Diş Tedavisi
 • Ferdi Kaza
 • Evde Bakım
 • Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi
 • Yapay Uzuv

Ayakta Tedavi Teminatları 

Ayakta tedavi teminatı tek başına verilmemekte, ancak “yatarak tedavi teminatı” ile birlikte alınabilmektedir. 

Ayakta tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:

 • Doktor Muayenesi
 • İlaç ve Aşılar
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Laboratuvar Tetkikleri ve İleri Tanı Yöntemleri

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Poliçesini,T.C. sınırları dahilinde ikamet eden SGK tarafından kapsam altında olan 15 günlük-55 yaş arasındaki kişiler satın alabilir. 

Hastaneye gittiğinizde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 98. Maddesi gereğince, sigortalıların yükümlü olduğu katılım payı dışında bir ücret ödemezsiniz. 

Bu poliçeyi satın alan sigortalı, sadece SGK ile anlaşmalı özel bir hastaneyi kullanabilir, SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması gerekir. 

Tedavisi talep edilen rahatsızlığın ,poliçe özel şartları ve genel sağlık sigortası şartlarına uygun olması şarttır. 

Sigortalının kesintisiz 3 yıl boyunca Tamamlayıcı Sağlık sigortasını devam ettirmesi halinde, 3 yıl sonunda sigortalının sağlık durumu esas alınarak tamamlayıcı sağlık sigortalarında Ömür Boyu Yenileme garantisi için değerlendirilir. Ömür Boyu Yenileme garantisi hakkı kazanıldıktan sonra, sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan ötürü teminat kapsamı daraltılmaz, teminat limitleri düşürülmez, sigortalı katılım payları artırılmaz, sigorta teknik esaslarında ve özel şartlarda sigortalı aleyhine değişiklik yapılmaz, bu hakkı kazandıktan sonra çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan ötürü hastalık ek primi veya istisna uygulanmaz, tazminat ek primi uygulanmaz.

Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak tedaviler, aşağıda belirtilen teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanmaktadır. 

 1. Cerrahi ve dahili yatışlar 
 2. Yoğun bakım 
 3. Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz 
 4. Koroner Anjiyografi 
 5. Küçük müdahale giderleri 
 6. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta tedaviler, aşağıda belirtilen teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 10 vaka ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır. 

 1. Doktor Muayene* 
 2. Laboratuvar hizmetleri 
 3. Görüntüleme ve tanı yöntemleri 
 4. İleri tanı yöntemleri 
 5. Fizik tedavi giderleri 

* 2-3-4-5 no’lu maddelerde yer alan teminatlar SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor muayene ile kullanılma zorunluluğu vardır. Bu konu devlet hastanesinde dahi böyledir. 

Vaka örneği: Herhangi bir ağrı nedeniyle dahiliye muayenesine giden bir hastaya Dr. Kan tahlilleri ve beraberinde MR verir. Bunların hepsi 1 vakadır.

Sağlık Poliçesi Hayat Kurtarır

Hayatımızda kullandığımız eşyadan yaşadığımız yere kadar her şeyi sigortalatma şansına sahibiz. Hayatta kalabilmek ve dünyanın güzelliklerinden yararlanabilmek için sağlam ve sağlıklı olmalıyız. İşte bu noktada özel sağlık sigortanızı yaptırmayı unutmayın. Hayat size minik ama kötü sürprizler hazırlarken siz kendinizi koruma altına almayı unutmayın. İstediğiniz hastanede tedavi görmenin hakkı tamamen sizin ellerinizde olsun. Ödeyeceğiniz ücretler neticesinde sağlığınız bozulduğunda size en büyük yardımı sağlık poliçeniz yapacaktır. Unutmayın ki sigorta şirketimizde sizin lehinize olan her detay bizim asli görevimizdir. Firmamıza gelerek sağlık sigortası hakkında detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

Konut - sağlık

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! 0(242) 243 55 55

BİZ SİZİ ARAYALIM